USŁUGI GEODEZYJNE geodeta-wolomin.pl

Zakres usług

1. Opracowanie map do celów projektowych w postaci klasycznej i numerycznej (Geomap, AutoCad, Microstation).

2. Uzgodnienia projektów urządzeń infrastruktury technicznej w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD), także opracowania numeryczne (Geomap, AutoCad, Microstation).

3. Geodezyjna obsługa inwestycji (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza):
- drogowych,
- wodociągowych,
- kanalizacyjnych,
- gazociągowych,
- energetycznych,
- teletechnicznych.

4. Geodezyjna obsługa przy budowie obiektów budowlanych (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza):
- budynki jednorodzinne,
- budynki wielokondygnacyjne,
- hale,
- wiaty,
- budowle z konstrukcji stalowych.

5. Operaty z pomiaru inwentaryzacyjnych powierzchni użytkowych, kubaturowych lokali, mieszkań, budynków, budowli.

6. Tyczenie granic nieruchomości, podziały nieruchomości.

7. Pomiary objętości mas ziemnych.

8. Świadectwa energetyczne.

9. Projekty budowlane sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych.

Szybki kontakt:


North Usługi Geodezyjne i Projektowe
inż. Paweł Piotrkowicz
ul. Warszawska 9, lokal 5
05-200 Wołomin
tel. 502 067 425
geodeta-wolomin@wp.pl