Przejdź do treści

NORTH Usługi geodezyjne i projektowe

Zakres usług

1. Opracowanie map do celów projektowych w postaci klasycznej i numerycznej (Geomap, AutoCad, Microstation).

2. Uzgodnienia projektów urządzeń infrastruktury technicznej w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUD), oraz opracowania numeryczne (Geomap, AutoCad, Microstation).

3. Geodezyjna obsługa inwestycji (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza):
– drogowych,
– wodociągowych,
– kanalizacyjnych,
– gazociągowych,
– energetycznych,
– teletechnicznych.

4. Geodezyjna obsługa przy budowie obiektów budowlanych (tyczenie, inwentaryzacja powykonawcza):
– budynki jednorodzinne,
– budynki wielokondygnacyjne,
– hale,
– wiaty,
– budowle z konstrukcji stalowych.

5. Operaty z pomiaru inwentaryzacyjnych powierzchni użytkowych, kubaturowych lokali, mieszkań, budynków, budowli.

6. Tyczenie granic nieruchomości, podziały nieruchomości.

7. Pomiary objętości mas ziemnych.

8. Świadectwa energetyczne.

9. Projekty budowlane sieci oraz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych.